Usługi


OSIOWANIE od 600,00 zł

Oferujemy usługę polegającą na przeprowadzeniu pomiarów współosiowości wałów i sprzęgieł różnego rodzaju służących do przenoszenia napędu z silnika (Diesel lub elektrycznego) do pompy lub innego urządzenia.

 

W zależności od stopnia skomplikowania układu przenoszenia napędu wykonujemy pomiary współosiowości wałów i sprzęgieł na dwa sposoby:

 • pomiar i korekta przy pomocy zespolonych czujników zegarowych
 • pomiar i korekta przy pomocy certyfikowanego urządzenia laserwego SKF 

 

 • stosujemy certyfikowane podkładi regulacyjne
 • po zakończeniu prac sporządzamy protokół powykonawczy 

 

Jeżeli zauważyłeś:

 • wibracje na zestawie
 • głośną pracę pompy
 • wzrost temperatury na obudowie łożysk
 • zużywającą się wkładkę sprzęgła

 

   - to prawdopodobnie należy przeprowadzić pomiar współosiowości wałów i wykonać niezbędne korekty.

 

Zaniechanie w/w niedomagań może doprowadzić do poważnych uszkodzeń mechanicznych oraz zagraża życiu i bezpieczeństwu ludzi.

 

SKONKTAKTUJ SIĘ Z NAMI W CELU ROZWIAZANIA PROBLEMU

 

POMIAR PRZEPŁYWU MEDIUM - WKRÓTCE W OFERCIE 0,00 zł

Oferujemy usługę polegającą na ustaleniu przepływu medium przez ruruciąg (np. woda) za pomocą przepływomierza ultradźwiękowego wykorzystującego zjawisko Dopplera oraz pomiar ciśnień manometrami cyfrowymi.

 

Zakres usługi obejmuje:

 • ustalenie rzeczywistego przepływu medium przez rurociąg za pomocą certyfikowanego przepływomierz ultradźwiękowego
 • ustalenie rzeczywistego podciśnienia i nadciśnienia w rurociagu za pomocą certyfikowanych manometrów cyfrowych
 • pomiar i regulacja prędkości obrotowej silnika za pomocą laserowego tachometru
 • sporządzenie protokołu z przeprowadzonych prac

 

Zalety:

 • bezkontaktowy pomiar zewnętrzny (idealne rozwiązanie dla pomiaru przepływu cieczy silnie agresywnych lub w przypadku wysokich ciśnień)
 • możliwość bezpośredniego montażu na istniejącej instalacji (uruchomienie układu pomiarowego bez przerywania procesu)
 • pomiar nieinwazyjny nie wprowadza spadku ciśnienia

 

Jeżeli zauważyłeś:

 • nieprawidłowe wskazania na przepływomierzu mechanicznym w instalacji
 • odchyłki we wskazaniach ciśnienia na manometrach
 • ubezpieczyciel zakwestionował sprawność ukłdu p.poż

 

W CELU OGRANICZENIA NIEPOTRZEBNYCH KOSZTÓW LUB NAPRAWY PODZESPOŁÓW W INSTALACJI, TAKICH JAK (przepływomierz, pompa p.poż) ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ USŁUGI.

 

 

Pomiar temperatury 250,00 zł

Oferujemy usługę polegającą na pomiarze temperatury w czasie rzeczywistym przy pomocy piromertru laserowego lub za pomocą kamery termowizyjnej.

 

Zakres usługi:

 • pomiar punktowy temperatury za pomocą pirometru laserowego - zakresie temperatur od -50oC do +900oC
 • pomiar wielopunktowy temperatury z wizulalizacją widma podczerwieni na ekranie LCD, możliwość wykonania zdjęcia - zakres temperatur od -20oC do +300o
 • sporządzenie protokołu po zakończonych pomiarach [PROTOKÓŁ]

 

Jeżeli zauważyłeś:

 • wzrost temperatury na obudowie łożysk pompy
 • wzrost temperatury na obudowie silnika elektrycznego
 • wzrost temperatury na układzie chłodzenia silnika Diesel

 

Zaniechanie w/w niedomagań może skutkować uszkodzeniem lub zatarciem podzespołu oraz wyłaczeniem danego urządzenia z eksploatacji na dłuższy czas.

 

 SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W CELU ROZWIĄZANIA PROBLEMU

Inspekcja kamerą od 100,00 zł

Oferujemy usługę polegającą na przeprowadzeniu inspakcji kamerą endoskopową bez demontażu podzespołów na częsci w celu kontroli stanu technicznego podzespołu.

 

Zakres usługi:

 • inspekcja kamera endoskopową z możliwości wykoania zdjęcia lub nagrania krótkiego fimu - organiczenia techniczne dł. do 1,0 m średnica otworu 10,0 mm